0968 906 088

Băng Tải Gia Công Vải Dệt May, Gia Công Dán Vải, Nhuộm, Làm Da