096 890 6088

Băng tải lưới teflon chịu nhiệt , Băng tải lưới PTFE