033-6167768

Băng tải lưới teflon chịu nhiệt , Băng tải lưới PTFE